ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคา ซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกถังคอนเทนเนอร์ ยกเทด้วยระบบไฮโดรอลิค ขนาดไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน

ประกวดราคา ซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกถังคอนเทนเนอร์ ยกเทด้วยระบบไฮโดรอลิค ขนาดไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน

ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำและทางเท้า ซ.ยอเซฟอุทิศ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ 6

ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำและทางเท้า ซ.ยอเซฟอุทิศ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ 6

โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด(cctv)พร้อมรื้อถอนและติดตั้งที่อาคารด้านหลัง

โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด(cctv)พร้อมรื้อถอนและติดตั้งที่อาคารด้านหลัง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล ประเภท 4 หอถังประปา ริมถนนสายราษฎร์สามัคคี 3 หมู่ที่ 5

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล ประเภท 4 หอถังประปา ริมถนนสายราษฎร์สามัคคี 3 หมู่ที่ 5

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล ประเภท4 หอถังประปา ริมถนนสายโรมัน-เทียนดัด หมู่ที่ 2

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล ประเภท4 หอถังประปา ริมถนนสายโรมัน-เทียนดัด หมู่ที่ 2

ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างงรางระบายน้ำทิ้งรุปตัวยู คสล. ซ.เปโตร 23 หมู่ที่ 2

ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างงรางระบายน้ำทิ้งรุปตัวยู คสล. ซ.เปโตร 23 หมู่ที่ 2

ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำทิ้งรูปตัวยู คสล. บริเวณ ซ.เปโตร 26 หมู่ที่ 1

ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำทิ้งรูปตัวยู คสล. บริเวณ ซ.เปโตร 26 หมู่ที่ 1