ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน (เขื่อน) หมู่ที่ 4 ระยะทางยาว 150 เมาตร

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน (เขื่อน)2
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน (เขื่อน) หมู่ที่ 4 ระยะทางยาว 150 เมาตร

ประกวดราคา ซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกถังคอนเทนเนอร์ ยกเทด้วยระบบไฮโดรอลิค ขนาดไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน

ประกวดราคา ซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกถังคอนเทนเนอร์ ยกเทด้วยระบบไฮโดรอลิค ขนาดไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน

ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำและทางเท้า ซ.ยอเซฟอุทิศ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ 6

ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำและทางเท้า ซ.ยอเซฟอุทิศ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ 6

โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด(cctv)พร้อมรื้อถอนและติดตั้งที่อาคารด้านหลัง

โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด(cctv)พร้อมรื้อถอนและติดตั้งที่อาคารด้านหลัง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล ประเภท 4 หอถังประปา ริมถนนสายราษฎร์สามัคคี 3 หมู่ที่ 5

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล ประเภท 4 หอถังประปา ริมถนนสายราษฎร์สามัคคี 3 หมู่ที่ 5