ราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคา ซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกถังคอนเทนเนอร์ ยกเทด้วยระบบไฮโดรอลิค ขนาดไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน

ประกวดราคา ซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกถังคอนเทนเนอร์ ยกเทด้วยระบบไฮโดรอลิค ขนาดไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน

เปิดเผยราคากลางงานสอบราคา ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซ.เปโตร 1แยก1 ม.5

เปิดเผยราคากลางงานสอบราคา ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซ.เปโตร 1แยก1 ม.5

 

ราคากลาง คก.จ้างเหมาก่อสร้างรางระบาบน้ำทิ้ง คศล. บริเวณถนนซ.เปโตร9 บริเวณบ้านนางนภา พูลสวัสดิ์ หมู่ที่ 1

ราคากลาง คก.จ้างเหมาก่อสร้างรางระบาบน้ำทิ้ง คศล. บริเวณถนนซ.เปโตร9 บริเวณบ้านนางนภา พูลสวัสดิ์ หมู่ที่ 1

 

ราคากลาง คก.จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คศล. (เขื่อน) สายซ.เปโตรพิทักษ์-หลังฟาร์มจระเข้ หมู่ที่ 5

ราคากลาง คก.จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน คศล. (เขื่อน) สายซ.เปโตรพิทักษ์-หลังฟาร์มจระเข้ หมู่ที่ 5

 

ราคากลาง ประกวดราคาก่อสร้างซ่อมสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำและทางเท้า ซ.ยอเซฟอุทิศ หมู่ที่ 6

ราคากลาง ประกวดราคาก่อสร้างซ่อมสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำและทางเท้า ซ.ยอเซฟอุทิศ หมู่ที่ 6