ติดต่อเรา

ช่องทางการติดต่อสอบถาม/ร้องเรียน/แสดงความคิดเห็น

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

ตำบลท่าข้าม  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  73110

โทรศัพท์  034-300260 , 034-300261  โทรสาร  ต่อ 131

เบอร์ภายใน สำนักงานปลัด กด 121 กองคลัง กด 112 กองช่าง กด 114 กองสาธารณสุข กด 115

ดับเพลิง อบต.ท่าข้าม 034-321281

Facebook เพจ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน

E-Mail : Samprantakham@gmail.com    เว็บไซด์  www.takhamsampran.go.th

  • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต2020-07_9df29021df28c52